Jak przekazać 1%

Rozliczając się z dochodów osiągniętych w minionym roku możesz przekazać 1% wartości należnego podatku na organizację pożytku publicznego. Taki status posiada Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, której jestem członkiem.
Jak to zrobić? 
Podatnik, który chce przeznaczyć 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego
w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym PIT powinien podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Fundacja Dzieciom  „Zdążyć z Pomocą” pomaga w gromadzeniu tych środków dla swoich podopiecznych na ich indywidualnych subkontach. 
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które mają wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego na konkretne dziecko. 
Na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka w zeznaniu „Cel szczegółowy 1%” znajdująca się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1%. 
Podatnik ma również prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy, a zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. 
Jeżeli chcielibyście Państwo wspomóc moje leczenie i rehabilitację proszę podać wymagane informacje w swoim zeznaniu podatkowym: 
nr KRS 0000037904, kwotę 1% oraz mój nr w Fundacji 1914 wraz z nazwiskiem
i imieniem we właściwej rubryce (tak jak jest pokazane na we wzorze). 

Z GÓRY DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA OKAZANĄ POMOC! 
Z wyrazami wdzięczności rodzice Karolinki 
Krzysztofa i Grzegorz Laska